Geschiedenis loge Groot-Nederland

Loge Groot Nederland is een van de veertien Haagse loges, ressorterend onder het Grootoosten der Nederlanden. De loge is van de veertien loges de grootste met rond de zestig leden. De loge komt elke donderdagavond bijeen. De overige elf loges werken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Het logegebouw is gevestigd in het gebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.

De loge werd in 1922 opgericht en koos toen voor de naam Groot Nederland. De naam slaat op ‘Nederland en Overzeese Gebiedsdelen’, zoals dat toen werd genoemd. Groot Nederland werd (en wordt) wel een Indische loge genoemd. Veel leden, die voor de oorlog toetraden,  waren repatrianten uit Nederlands Oost-Indië en dat geldt  ook voor bijna alle  oprichters.

Na de Tweede Wereldoorlog en met het verlies van de Indische Archipel als kolonie veranderde het karakter van de loge, hoewel nu nog enkele leden geboren zijn of gewoond hebben in Indonesië. Het Indische karakter behoort evenwel tot de geschiedenis.

Meer inhoudelijke informatie vindt u op de Wikipedia pagina van Groot-Nederland.