Hoe ziet het ledenbestand van loge Groot-Nederland eruit ?

We noemen geen namen van leden, maar we kunnen u als bezoeker van de site wel enig inzicht geven in de samenstelling van de loge. Kijken we eerst naar de leeftijd (naar de stand aanvang 2016):

De loge heeft één lid geboren in de jaren tachtig, twaalf leden in de jaren zeventig, vijftien leden in de jaren zestig, acht in de jaren vijftig, eenentwintig leden in de jaren veertig, vier in de jaren dertig, drie in de jaren twintig en het oudste lid is geboren in 1919. Samen 65 leden. Op dit moment hebben twee jonge twintigers zich als kandidaat-lid aangemeld.

Elk jaar heeft de loge nieuwe leden kunnen aannemen. Men wordt dan leerling-vrijmetselaar. In principe is men één jaar leerling, vervolgens één jaar gezel, waarna men bij voldoende betrokkenheid de graad van meester ontvangt. De meeste leden zijn inmiddels meester-vrijmetselaar.

In 2015 werden zes leden ingeschreven, in 2014 waren dit er vijf en zo vervolgens.

De loge kent niet alleen een instroom, er is ook een jaarlijkse ‘uitstroom’ door overlijden, verhuizing en anderszins.

Uit de groep van meesters worden de bestuursleden en de overige functionarissen gekozen, uiteraard op vrijwillige basis. Het vervullen van een functie heeft altijd een vormende waarde.

Voor wat betreft de beroepsachtergrond van de leden:

De meesten werken in het bedrijfsleven als employé, manager, adviseur, coach, onderzoeker, zelfstandig ondernemer. Ook zijn al dan niet gepensioneerde leden uit het hoger en universitair onderwijs of openbaar bestuur.

In het logeleven doen leeftijd en beroepsachtergrond er minder toe. Men ontmoet elkaar als persoon en niet in functie of positie.