Wat is een vrijmetselaar?

Een vrijmetselaar is een zoeker. Het is iemand die zichzelf wil leren kennen, iemand die er naar streeft een beter mens te worden.

Iemand die er behoefte aan heeft om samen met anderen bepaalde ideële doelen na te streven en te realiseren. Om zo te komen tot de vervulling en volmaking van zijn leven. Hij begrijpt dat voor het realiseren van deze hooggestemde doelen inzet nodig is, arbeid moet worden verricht.

Die arbeid beschouwt de vrijmetselaar als het bouwen aan een symbolische tempel. De vrijmetselaar is daarom ook altijd een bouwer, die leert werken met geëigende gereedschappen, die hem in de loge worden aangereikt.

Tenslotte: een vrijmetselaar is iemand die aansluiting zoekt bij een broederschap van mannen, die hetzelfde doel voor ogen hebben en met wie men vruchtbare kontakten opbouwt.