Werkwijze

In de vrijmetselarij onderscheidt men Open Loges en comparities.

In Open Loge worden met behulp van ritualen nieuwe leden aangenomen, leden bevorderd tot een hogere graad, jaarfeesten gevierd en overleden broeders in een rouwloge plechtig herdacht. Men kleedt zich  daarbij bij voorkeur in rok. Een Open Loge wordt altijd gevolgd door een ontspannen broedermaal

In comparities worden bouwstukken (lezingen) van leden beluisterd en besproken. Het kan  gaan om rituele, symbolieke of maatschappelijke onderwerpen, dan wel om een persoonlijk levensverhaal.

Na afloop van een comparitie vertoeft men, indien men hiervoor kiest, nog enige tijd in de ‘zevende graad’, voor informeel kontakt. De kleding is hier: casual.

Enkele keren per jaar worden verenigingszaken besproken.

De samenstelling van een loge is divers. Men treft er leden met uiteenlopende beroepen en verschillende levensbeschouwelijke achtergrond, zowel politiek als religieus.