Drie vormen van voorlichting en contact

Voorlichtingsmiddag

Ten minste een keer per jaar organiseert loge Groot Nederland een voorlichtingsmiddag. Deze middag is toegankelijk voor mannen en vrouwen (hoewel Groot Nederland een masculiene loge is), waarbij men zich van tevoren aanmeldt.

Stuur een bericht naar voorlichter@groot-nederland.org en u wordt op de hoogte gehouden van de volgende bijeenkomst.

Huiskamerbijeenkomst

Een ‘huiskamerbijeenkomst’ is een ontmoeting in kleine kring met enkele belangstellenden. Het kan de uitloop zijn van een voorlichtingsavond (zie hierboven), maar men kan door het hele jaar heen informeren naar of zich aanmelden voor zo’n bijeenkomst in kleine kring. Het is in principe bij een van de leden thuis, of anders in het logebouw zelf.

Hier heeft men alle gelegenheid tot een ontmoeting  in kleine kring en tot een meer persoonlijk gesprek.

Ook hier gaat het in de eerste plaats om voorlichting !

Individueel contact

Heeft men behoefte om eens met iemand van de loge vrijblijvend te praten over de vrijmetselarij, het lidmaatschap of anderszins, laat dit dan weten via voorlichter@groot-nederland.org

Dit adres geldt ook voor de beide andere hierboven genoemde vormen van contact.