Ledenbestand

Hoe ziet het ledenbestand van loge Groot-Nederland eruit ?

We noemen geen namen van leden, maar we kunnen u als bezoeker van de site wel enig inzicht geven in de samenstelling van de loge.

Elk jaar heeft de loge nieuwe leden kunnen aannemen. Men wordt dan leerling-vrijmetselaar. In principe is men één jaar leerling, vervolgens één jaar gezel, waarna men bij voldoende betrokkenheid de graad van meester ontvangt. De meeste leden zijn inmiddels meester-vrijmetselaar.

De loge kent niet alleen een instroom, er is ook een jaarlijkse ‘uitstroom’ door overlijden, verhuizing en anderszins.

Uit de groep van meesters worden de bestuursleden en de overige functionarissen gekozen, uiteraard op vrijwillige basis. Het vervullen van een functie heeft altijd een vormende waarde.

Voor wat betreft de beroepsachtergrond van de leden:

De meesten werken in het bedrijfsleven als employé, manager, adviseur, coach, onderzoeker, zelfstandig ondernemer. Ook zijn al dan niet gepensioneerde leden uit het hoger en universitair onderwijs of openbaar bestuur.

In het logeleven doen leeftijd en beroepsachtergrond er minder toe. Men ontmoet elkaar als persoon en niet in functie of positie.

Ervaringen van loge leden

Wie aan de broeders vraagt, waarom men lid is geworden, krijgt geen eensluidend antwoord. Hieronder volgt een selectie uit die antwoorden:

‘Ik ben lid geworden omdat het gedachtegoed mij aanspreekt.’

‘De vrijmetselarij houdt zich bezig met het zoeken naar antwoorden op levensvragen, Misschien ben ik zelf wel zo’n zoeker.’

‘Mij sprak het niet-dogmatische karakter van de vrijmetselarij aan.’

‘Mij trof wat genoemd wordt: de ‘alles verbindende broederschap’ van mensen met politiek of godsdienstig heel verschillende achtergrond.’

‘Ik had het gevoel eraan toe te zijn, het is moeilijk om aan te geven waarom dat zo was. Misschien was het de ‘innerlijke drang’, waarover de vrijmetselarij spreekt.

‘Ik bezocht een voorlichtingsavond van loge Groot Nederland. De sfeer sprak mij aan en ik besloot om mij als lid aan te melden. Achteraf blijkt dat een goed besluit te zijn geweest.’

‘De vrijmetselarij werkt met symbolen en ritualen. Het is deze spirituele dimensie, die mij bij de vrijmetselarij heeft gebracht.’

‘Mét de vrijmetselarij brak in mijn leven een nieuwe periode van oriëntatie en reflectie aan. Dat ervaar ik nog steeds als een verrijking.’

Wie zich in een of meer van deze antwoorden herkent, schroom niet om het gesprek met vrijmetselaren met loge Groot Nederland aan te gaan. Misschien ben u er zelf ook wel ‘aan toe’…