Waarom vrijmetselarij

Vrijmetselarij heeft veel te bieden. Het biedt onder andere een platform voor eenieder die vorm wil geven aan zijn geestelijke zoektocht. Voor veel mensen is het daarom een onmisbaar onderdeel in hun leven. Een lidmaatschap van de vrijmetselarij heeft veel voordelen die soms als een verrassing kunnen komen.

Lidmaatschap van de orde

Het lidmaatschap van de Orde en dat van de loge zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wie lid wil worden van de Orde voelt zich aangetrokken tot de uitgangspunten en het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Het gaat dan om bewuster te leven, om te ontdekken wie men in wezen is (het ‘Ken U zelf’), om een beter mens te worden, om persoonlijke groei. Men vindt dit verwoord in onder andere de Ordegrondwet (zie elders op deze site).

Het idee te behoren tot een wereldomspannende broederschap kan ook een aspect zijn, waarom men wil toetreden.

Lidmaatschap van een loge

Het eigenlijke werk vindt echter plaats in het verband van een loge. En met de keuze voor een bepaalde loge treedt men toe tot een kleinere of grotere groep van broeders, met wie men banden aangaat, vriendschappen sluit (vaak voor het leven) en die men wekelijks kan ontmoeten.

Als men in een gebied woont waar slechts een of enkele loges hun ressort hebben is het niet zo moeilijk om tot een gerichte keuze te komen. In Den Haag met zijn veertien loges is dat minder gemakkelijk. In vrijwel alle gevallen heeft een belangstellende slechts kontakt gehad met een of enkele loges en op grond daarvan zijn keuze bepaald.
Voordelen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Orde en dat van de loge zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie lid wil worden van de Orde voelt zich aangetrokken tot de uitgangspunten en het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Het gaat dan om bewuster leven, om te ontdekken wie men in wezen is (het Ken Uzelve), om een beter mens te worden, om persoonlijke groei. Men vindt dit verwoord in de grondwet van de Orde.

Het idee om te behoren tot een wereldomspannende broederschap kan ook een aspect zijn waarom men wil toetreden.

Het eigenlijke werk vindt echter plaats in een loge. En met de keuze voor een bepaalde loge treedt men toe tot een kleinere of grotere groep van broeders, met wie men banden aangaat, vriendschappen sluit (vaak voor het leven) en die men wekelijks kan ontmoeten.

Als men in een gebied woont met daarin slechts een enkele loge is het niet moeilijk om een gerichte keuze te maken. In Den Haag zijn echter veertien loges, waarvan Groot Nederland er een is. Voor een eerste indruk raadplege men de regiosite van de gezamenlijke Haagse loges.