Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is vrijwel onmogelijk samen te vatten in een enkele definitie. Als men dit toch wil doen, zou men het volgende kunnen zeggen: Vrijmetselarij is een geestesrichting, die een methode hanteert om de mens en de  mensheid op te voeren naar een hoger geestelijk en zedelijk peil. Die methode wordt ook wel genoemd: de beoefening van  de Koninklijke Kunst.

Door middel van het deelnemen aan ritualen, waarbinnen een rijkdom aan symbolen voor ogen wordt gesteld,  worden onbewuste processen in een mens bewust gemaakt en wordt iemands intuïtieve leven verder ontwikkeld. Dit is een unieke manier om om zichzelf ‘beter te leren kennen’. In wezen is dit een spiritueel proces.

De vrijmetselarij is tegelijk ook een broederschap, die een aantal uitgangspunten kent:

  • De erkenning van de hoge waarde van de mens als persoon.
  • De gelijkheid in wezen van alle mensen.
  • Ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid.
  • Ze zoekt op wat mensen verbindt.
  • Ze is geen religie en is wars van dogma’s.