Bijeenkomsten

Bijeenkomsten van Groot Nederland

De leden van de loge Groot Nederland komen in principe iedere donderdagavond om 20:00 uur bijeen in het Haags logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131 te Den Haag.

Er zijn, naast normale ledenvergaderingen, we zijn immers een vereniging, twee soorten bijeenkomsten.

Comparitieavonden

De zogenoemde “comparitieavonden” hebben het karakter van een bijeenkomst, waar maçonnieke onderwerpen of onderwerpen van maatschappelijke aard worden behandeld. Compareren is niet hetzelfde als discussiëren, in een discussie probeert men elkaar te overtuigen. Tijdens een comparitie probeert men elkaar te begrijpen.

Na de opening door de voorzitter worden er eerst enkele zakelijke agendapunten afgewerkt zoals bestuursmededelingen, ingekomen stukken, etc. Vervolgens houdt een lid, een bezoeker van een andere loge of iemand van buiten de vrijmetselarij een inleiding. Daarna vindt hierover een gedachte-uitwisseling plaats door de aanwezige leden.

De avonden worden afgesloten met een informeel deel, zevende graad genoemd, waar we de tijd hebben om onder het genot van een drankje met elkaar verder te praten.

Open loges

Daarnaast zijn er maçonnieke plechtigheden “Open Loges”, bijvoorbeeld wanneer een nieuw lid in de loge wordt aangenomen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een aparte ruimte van het logegebouw die “Werkplaats” wordt genoemd. De maçonnieke plechtigheid heeft een ceremonieel karakter en verloopt volgens een rituaal.

Op dergelijke avonden kleden de leden zich ook ceremonieel: dat wil zeggen in een donker kostuum, bij voorkeur een rokkostuum. Na afloop van deze bijeenkomsten gebruiken wij met elkaar een eenvoudige, maar feestelijke maaltijd.

In de zomermaanden, eind juni tot medio september, ligt het logeleven stil. Dit betekent overigens niet dat de leden elkaar in deze periode niet zien.