Over Groot Nederland

Geschiedenis

Loge Groot Nederland is een van de veertien Haagse loges, ressorterend onder het Grootoosten der Nederlanden. De loge is van de veertien loges de grootste met rond de zestig leden. De loge komt elke donderdagavond bijeen. De overige elf loges werken op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Het logegebouw is gevestigd in het gebouw aan de 2e Sweelinckstraat 131.

De loge werd in 1922 opgericht en koos toen voor de naam Groot Nederland. De naam slaat op ‘Nederland en Overzeese Gebiedsdelen’, zoals dat toen werd genoemd. Groot Nederland werd (en wordt) wel een Indische loge genoemd. Veel leden, die voor de oorlog toetraden,  waren repatrianten uit Nederlands Oost-Indië en dat geldt  ook voor bijna alle  oprichters.

Na de Tweede Wereldoorlog en met het verlies van de Indische Archipel als kolonie veranderde het karakter van de loge, hoewel nu nog enkele leden geboren zijn of gewoond hebben in Indonesië. Het Indische karakter behoort evenwel tot de geschiedenis.

Meer inhoudelijke informatie vindt u op de Wikipedia pagina van Groot-Nederland.

Karakter van de loge

Daarvoor komt men in de loge: om deel te nemen aan de rituele arbeid en daaraan verrijkt te worden.

Zo is het ook in Groot Nederland. Je kan zeggen: bij de leden is er een behoefte om niet dogmatische spiritualiteit met elkaar te beleven en op te roepen.

Maar er is meer. Een loge heeft ook ontmoetingskarakter door elkaar wekelijks te treffen, samen (ritueel) te arbeiden, te luisteren naar een bouwstuk van een van de leden, een goed gesprek te kunnen hebben, vooraf of na afloop bij een goed glas…..

Er kunnen vriendschappen ontstaan, maar de grondslag blijft de broederschap. En broederschap betekent openheid, belangstelling, respect, steun, of hoe men het ook noemen wil.

Zo voltrekt zich in Groot Nederland de wekelijkse bijeenkomst, hetzij in een Open Loge, hetzij in een comparitie.

Vaak komen visiteuren op bezoek, leden van andere loges, die zich gelijk voelen opgenomen. Of men gaat zelf visiteren, als gehele loge of als individu.

Contacten zijn er met andere Haagse loges, met loges in de regio en zelfs buiten ’s lands grenzen:

Er is al heel lang een jaarlijks terugkerend bezoek van en aan een loge in Harwich en er zijn sinds een paar jaar contacten met een loge in Hamburg.

De loge kent ook bijzondere gebeurtenissen, zoals het jaarlijkse weekend in mei in Lunteren op het landgoed De Leperkoen, het zeilweekend in juni voor de liefhebber, het uitje met de partners tijdens het zomerreces, de Sylvesterviering met partners aan het einde van het jaar.

Het jaar- en maandprogramma van de loge ziet er goed uit, is goed en gevarieerd gevuld.

En als laatste karakteristiek: Nieuwe leden krijgen goede aandacht en worden al direct bij alles betrokken en wegwijs gemaakt.