Over Groot Nederland

Het eerste contact wordt meestal gelegd via de website of via een voorlichtingsbijeenkomst.

Vanuit de loge wordt dit eerste contact onderhouden door leden van de commissie Impuls (die de voorlichting en de website verzorgen).

Voor wie, na dit eerste contact, een vervolggesprek op prijs stelt, zijn er de zogeheten huiskamerbijeenkomsten, waar met een of met enkele belangstellenden verder wordt gepraat. Men kan dan daarna aangeven om men zich wil aanmelden voor het lidmaatschap. Indien dit het geval is, zorgt de commissie Impuls ervoor dat de officiƫle aanmelding tot stand komt en treedt de aannemingsprocedure in werking. Deze wordt hieronder kort uiteengezet.

De kandidaat-vrijmetselaar moet worden voorgedragen door twee meesters-vrijmetselaar. Indien men zelf geen aanbevelende meesters-vrijmetselaar kent, wijst de voorzittend meester twee leden aan.

Indien beide voorstellers zich positief over de kandidatuur uitspreken, ontmoet de kandidaat de voorzittend meester van de loge. Als ook deze positief is over de kandidatuur, wordt de aanvraag doorgeleid naar de commissie van onderzoek (cvo).

De commissie van onderzoek zal de kandidaat verzoeken een levensbeschrijving in te zenden. Na ontvangst hiervan volgt een gesprek met enkele leden van de cvo.

Indien het oordeel van de cvo gunstig is, valt in een meestervergadering op basis van het rapport van de cvo de definitieve beslissing.

Hierna wordt het hoofdbestuur om goedkeuring gevraagd. Zodra goedkeuring is verkregen, wordt in overleg met de kandidaat de datum van aanneming bepaald.

Deze procedure is door het hoofdbestuur vastgesteld en geldt voor alle loges.